Okluzja i zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego

Narząd żucia składa się z mięśni, stawów skroniowo-żuchwowych, żuchwy, szczęki i oczywiście zębów. Tylko odpowiednia i harmonijna praca tych struktur może zapewnić ich prawidłową funkcję. Każda nieprawidłowość w obrębie stawów, mięśni bądź zębów może objawiać się w postaci choroby okluzyjnej. Schorzenie to może manifestować się w postaci nadmiernie startych zębów, dolegliwości bólowych ze strony mięśni i stawów.

Objawy, które często wiązane są ze stresem, jak bóle głowy, nadmierne napięcie mięśni obręczy barkowej, szyi, zgrzytanie i zaciskanie zębów mogą być również pierwszymi objawami choroby okluzyjnej.

W przypadku tych zaburzeń najważniejsza jest prawidłowa diagnoza.

Bernaczyk i Waszkiewicz Stomatologia

Specjalistyczny plan leczenia

Tylko właściwe rozpoznanie postawione przez lekarza specjalistę pozwoli na wdrożenie zindywidualizowanego i specjalistycznego leczenia. Takie leczenie opiera się przede wszystkim na eliminacji przyczyny choroby okluzyjnej i często poprzedzone jest etapem szynoterapii wraz z fizjoterapią.
Każde takie leczenie jest leczeniem interdyscypliarnym, w którym współpracujemy z wieloma specjalistami.
Dla nas leczenie wielospecjalistyczne jaki i prawidłowa okluzja są priorytetem. Dlatego też prawidłowe kontakty międzyzębowe są dla nas punktem wyjścia dla dalszego leczenia.