Konsultacje i diagnostyka

Podczas konsultacji patrzymy na pacjenta w sposób holistyczny i odpowiadamy na pytania związane ze wszystkimi specjalnościami (protetyka, implantologia, ortodoncja). Badamy nie tylko zęby, ale także struktury je otaczające, które mają na nie wpływ. Badamy stawy skroniowo-żuchwowe (zawiasy poruszające zębami) oraz mięśnie i kość otaczającą zęby.

Całe badanie jest przyjemne i komfortowe dla Pacjenta.

Diagnostyka ma na celu stworzenie indywidualnego planu leczenia, na podstawie badań zebranych podczas konsultacji.

Podzielona jest na dwie wizyty. Pomiędzy nimi zespół specjalistów pracuje nad stworzeniem kompleksowego planu leczenia. Stworzenie planu umożliwiają takie elementy diagnostyki jak: wyciski diagnostyczne/skany wewnątrzustne, pobranie rejestratów centralnej relacji (pozycji zębów względem siebie w prawidłowej pozycji stawu skroniowo-żuchwowego), pobranie łuku twarzowego, OPG/tomografia komputerowa i zdjęcie cefalometryczne (w indywidualnych przypadkach).

Plan leczenia, będący owocem pracy zespołu ekspertów (ortodonty, protetyka, chirurga, endodonty), zostaje przedstawiony pacjentowi na kolejnej wizycie, gdzie jest szczegółowo omawiany.

Zapewniamy wykonanie wszystkich niezbędnych badań radiologicznych naszym pacjentom.