Chirurgia stomatologiczna

Ostatecznym rozwiązaniem, gdy zęba nie da się już uratować, jest jego usunięcie.

Zabieg ekstrakcji wymaga wprawy, doświadczenia i delikatności.

Zanik kości spowodowany wcześniejszym utraceniem zębów nie zawsze jest przeciwwskazaniem do stosowania implantów. W takich przypadkach wykonuje się zabieg odbudowy kości w dniu wszczepiania implantu lub wcześniej.